Manastir Beška

Skoro na samoj granici Crne Gore i Albanije, na Skadarskom jezeru, nalazi se malo ostrvce Beška. Vjekovima je bilo nenastanjeno, zaraslo u korov.  Pre 14 godina su ostrvce naselile monahinje i tako je ostrvo ponovo počelo da živi kao ženski manastir.

Opširnije>>

 Cetinjski Manastir

Cetinjski manastir sagradio je osnivač Cetinja Ivan Crnojević 1484. Turci ga razrušili 1692. a obnovio ga Mitropolit Danilo početkom 18. vijeka. U njemu se čuvaju: desnica Jovana Krstitelja, čestica Časnog krsta, mošti Sv. Petra Cetinjskog. U okviru manastira je i manastirska riznica, bogata eksponatima iz slavne crnogorske istorije.

Opširnije>>

Manastir Dajbabe

Nedaleko od Podgorice na putu prema Baru u pećinama koje su nastale postepeno dugi niz godina stapajući sa prirodnim okruženjem i sakriven od oka prolaznika, nalazi se jedinstvni pravoslavni manastir Dajbabe, posvećen Uspeniju Bogorodice, kroz čiju portu ako želi da prođe, hodočasnik mora da se sagne.

Opširnije>>

Manastir Đurđevi Stupovi

Manastir Đurđevi stupovi, gde je Sveti Sava osnovao jednu od prvih srpskih episkopija, predstavlja važan istorijsko kulturni spomenik ovog grada. Crkva manastira Đurđevi Stupovi u Beranama je jednobrodna građevina sa glavnim ulazom na zapadnoj strani i polukružnom apsidom na istočnoj strani.

Opširnije>>

Hram Hristovog Vaskrsenja

Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svojom monumentalnošću, arhitekturom i umjetničkom vrijednošću jedinstvena je, nova, sakralna građevina u cijelom pravoslavnom svijetu. Izgradnja Hrama počela je 1993., a mjesto na kome je podignut Hram, današnji novi dio Podgorice – preko Morače, prostor je dubokih hrišćanskih korijena.

Opširnije>>

Manastir Sveta Trojica

Manastir posvjećen Svetoj Trojici je veliko pravoslavno svetilište koje se nalazi oko 1,5 km sjeverno od centra Pljevalja, u prirodnom zelenom području Gornje Vrhobreznice, iznad rijeke Breznice.

Opširnije>>

Manastir Morača

Manastir Morača je srpski pravoslavni manastir, smješten u sjevernom djelu kanjona rijeke Morače, u centralnoj Crnoj Gori. Manastir Morača je jedan od najmonumentalnijih pravoslavnih srednjovekovnih spomenika Crne Gore, dug preko 24 metara i visok oko 20 metara

Opširnije>>

Manastir Savina

Kompleks manastira Savina nalazi se 2 km istočno od Herceg Novog u jedinstvenom ambijentu mediteranske vegetacije. Sastoji se od dvije crkve posvećene uspenju Bogorodice, manastirskog konaka sa riznicom i crkve Sv. Save, izdvojene na obližnjem brežuljku.

Opširnije>>

Manastir Ostrog

Manastir Ostrog je smješten u planinskom masivu Ostroških greda, na području između Danilovgrada i Nikšića. Predstavlja najpoznatije mjesto hodočašća na Balkanu. Manastirski kompleks čine dva manastira: Gornji i Donji. U Gornjem manastiru nalaze se dvije crkve: crkva Vavedenja Presvete Bogorodice gdje je se nalaze mošti Svetog Vasilija, dok se crkva posvećena Časnom Krstu nalazi u pećini u drugom manastirskom nivou.

Opširnije>>

Manastir Ždrebaonik

Manastirski kompleks, koji se nalazi 3km od Danilovgrada, čine: crkva, veliki konak, kao i niz prizemnih zgrada, koje su svojevremeno služile kao učionice. Posljednjih godina je u krugu manastira sagradjen manastirski konak sa bibliotekom i radionicom, gdje monahinje „pišu“ ikone.  Manastirska crkva je posvećena Sv. Arhangelu Mihailu.

Opširnije>>

Saborni Hram Svetog Jovana Vladimira

Hram se nalazi u samom centru grada, nedaleko od morske obale. Ima površinu od 1200 m² i visinu 41 metar. Karakteristike hrama su da je freskopisom oslikano 4.860 kvadrata, izrađen je mermerni ikonostas dužine 18,5 m. i postavljen podni mozaik od 550 m² a hram ima sedmoro bronzanih i devet drvenih vrata.

Opširnije>>