Cetinjski <strong><em>Manastir</em></strong>

<strong><em>Cetinjski Manastir</em></strong>

Cetinjski manastir sagradio je osnivač Cetinja Ivan Crnojević 1484. Turci ga razrušili 1692. a obnovio ga Mitropolit Danilo početkom 18. vijeka. U njemu se čuvaju: desnica Jovana Krstitelja, čestica Časnog krsta, mošti Sv. Petra Cetinjskog. U okviru manastira je i manastirska riznica, bogata eksponatima iz slavne crnogorske istorije.

Cetinjski manastir je najznačajniji spomenik grada pod Lovćenom, mjesto u kojem se odvijala i rješavala sudbina crnogorskog naroda. Podigao ga je 1701. godine vladika Danilo, rodonačelnik dinastije Petrović Njegoš, nakon uništenja manastira Crnojevića. Novi manastir je zadržao karakteristične arhitektonske elemente ranijeg svetilišta. Nad ulazom u crkvu postavljen je ktitorski natpis Ivana Crnojevića, prenesen sa starog hrama, a na apsidi ploča s grbom Crnojevića i duž južne fasade niz ukrasnih konzola. Stara kamena plastika dobila je centralno mjesto i na lođi drugog sprata konaka. Manastirski kompleks više puta je adaptiran i dograđivan, a temeljno je obnovljen 1927. godine, kada je podignuta nova mitropolitska rezidencija. Jezgro kompleksa predstavlja crkva posvećena Rođenju Bogorodice. U njoj su sahranjeni knjaz Danilo i veliki vojvoda Mirko, otac kralja Nikole. U južnoj pijevnici je ćivot sv. Petra Cetinjskog, čiji je kult uticao da se Cetinjski manastir često naziva njegovim imenom.

Galerija <strong><em>Cetinjski Manastir</em></strong>

Cetinjski Manastir