Šumica <strong><em>Gastro Bar</em></strong>

<strong><em>Šumica</em></strong>

Odlična usluga, prijatna atmosfera u gotovo idilčnom ambijentu samo su deo rama u koji ćete staviti uspomene sa ovog čarobnog i posebnog mjesta.
 
Ulica Baku
Podgorica
Broj telefona: 069223114

Galerija <strong><em>Šumica</em></strong>

Šumica Lounge Bar