Manastir <strong><em>Dajbabe</em></strong>

<strong><em>Dajbabe</em></strong>

Nedaleko od Podgorice na putu prema Baru u pećinama koje su nastale postepeno dugi niz godina stapajući sa prirodnim okruženjem i sakriven od oka prolaznika, nalazi se jedinstvni pravoslavni manastir Dajbabe, posvećen Uspeniju Bogorodice, kroz čiju portu ako želi da prođe, hodočasnik mora da se sagne.

Osnovan je 1897. godine i kao prostor za crkvu je korišten prirodni oblik pećine. Kasnije je pećina proširivana, da bi se dobio oblik osnove crkve, sa pomoćnim kapelama.

Jedini vidljiv dio crkve je izvan pećine i to je prostrani ulazni trijem sa dva zvonika. Unutrašnjost manastira je oslikao njen ktitor kaludjer Simeon Popović prilagodjavajući scene prirodnom obliku stijena i na njegovom uredjenju je radio sve do svoje smrti 1941. godine.

Galerija <strong><em>Dajbabe</em></strong>

Manastir Dajbabe