Manastir <strong><em>Đurđevi Stupovi</em></strong>

<strong><em>Đurđevi Stupovi</em></strong>

Manastir Đurđevi stupovi, gde je Sveti Sava osnovao jednu od prvih srpskih episkopija, predstavlja važan istorijsko kulturni spomenik ovog grada.

Crkva manastira Đurđevi Stupovi u Beranama je jednobrodna građevina sa glavnim ulazom na zapadnoj strani i polukružnom apsidom na istočnoj strani. Crkva i prva priprata su podignute u prvoj polovini 13. veka, ali je tačno vrijeme izgradnje nepoznato. U manastirskoj cjelini se vide tri građevinske faze. U crkvi Đurđevih Stupova se nalaze, osim nekih latinskih ploča, uziđivanih u samu crkvu, i tri starije srpske kamene ploče, uzidane u manastirski zvonik. Taj zvonik nije građen kada i crkva, već mnogo kasnije, pošto i same uzidane ploče pripadaju 13. vijeku, a ranije su bile postavljene kao nadgrobni natpisi. Spoljne površine zidova crkve su izrađene od kamenih kvadera, postavljenih u vodoravne redove, koji se smjenjuju u nepravilnom ritmu, redovi tamnije sige i svetlijeg tvrđeg kamena, čime je ostvaren efekat polihromije. U građevinskom pogledu crkva manastira Đurđevi Stupovi na Limu pripada arhitekturi koja se do tada razvijala u Primorju u 11. i 12. veku.

Galerija <strong><em>Đurđevi Stupovi</em></strong>

Manastir Đurdjevi Stupovi