Manastir <strong><em>Morača</em></strong>

<strong><em>Morača</em></strong>

Manastir Morača je srpski pravoslavni manastir, smješten u sjevernom djelu kanjona rijeke Morače, u centralnoj Crnoj Gori. Manastir Morača je jedan od najmonumentalnijih pravoslavnih srednjovekovnih spomenika Crne Gore, dug preko 24 metara i visok oko 20 metara. Osnovao ga je 1252. godine knez Stefan Nemanjic, sin Vukana Nemanjića, kralja Zete, unuk Stefana Nemanje. Podaci o osnivaču manastira Morače su upisani iznad zapadnog portala, iznad kojih je prvobitna freska Bogorodice sa Hristom i dva anđela, naslikana oko 1260. godine. Manastir Morača je sagrađen na važnom trgovačkom putu, koji je vodio od primorja, preko Trebinja, Grahova, današnjeg Kolašina koji se u to vreme nalazio na lijevoj obali Tare, Brskova, Sjenice, Niša do Sofije i Carigrada. Komleks manastira Morače se sastoji od crkve posvećene Uspenju Presvete Bogorodicemanje crkve posvećene Svetom Nikoli i konaka za smeštaj gostiju i putnika.

Galerija <strong><em>Morača</em></strong>

Manastir Morača