Manastir <strong><em>Savina</em></strong>

<strong><em>Savina</em></strong>

Kompleks manastira Savina nalazi se 2 km istočno od Herceg Novog u jedinstvenom ambijentu mediteranske vegetacije. Sastoji se od dvije crkve posvećene uspenju Bogorodice, manastirskog konaka sa riznicom i crkve Sv. Save, izdvojene na obližnjem brežuljku.

U manastirskoj Riznici se nalaze izuzetno vrijedni predmeti – eksponati među kojima se izdvajaju : kristalni krst Sv. Save iz 13. vijeka, kivot Manastira Tvrdoš iz 1615. godine, plaštanica iz 1642. godine, srebrna petohljebnica iz 1648. godine, jedan putir iz 1650. godine, jevanđelje iz 1685. godine, jedinstven portret ruskog cara Petra Velikog, kao i niz rezbarenih i bogato ukrašenih ručnih i prijestonih krstova.

U manastirskoj biblioteci se nalazi veliki broj vrijednih knjiga i dokumenata. Pored muzejskih dragocjenosti koje su izložene u riznici, Savina ima i svetu, čudotvornu ikonu, Majku Božiju, zvanu Savinska Bogorodica. Ovu vrijednu ikonu pobožan narod bez razlike u vjeri smatra čudotvornom. Njoj se pripisuje zasluga za spas manastira kada ga je mletački kapetan Đerman, doplovivši galijama pod manastir, htio dići u vazduh. Ikonu je priložila manastiru porodica kapetana Josifa Komnenovića iz Tople. Pored ove u velikoj crkvi se nalazi i mala ikona Majke Božije, prilog ruske carice Ekatarine Velike.

Galerija <strong><em>Savina</em></strong>

Manastir Savina