Saborni Hram <strong><em>Svetog Jovana Vladimira</em></strong>

<strong><em>Hram Svetog Jovana Vladimira</em></strong>

Hram se nalazi u samom centru grada, nedaleko od morske obale. Ima površinu od 1200 m² i visinu 41 metar. Karakteristike hrama su da je freskopisom oslikano 4.860 kvadrata, izrađen je mermerni ikonostas dužine 18,5 m. i postavljen podni mozaik od 550 m² a hram ima sedmoro bronzanih i devet drvenih vrata. Na centralnoj kupoli je naslikano Vaznesenje Gospodnje dok je u donjoj zoni kupole oslikana je Bogorodica sa 12 apostola, zatim četiri Jevanđelista, što ukupno čini 600 m² fresaka. U centru priprate oslikana je freska silaska Svetog Duha na apostole i predstavljeni su svi zemaljski narodi. Hram je podignut u čast Sv. Jovana Vladimira – prvog srpskog sveca i zaštitnika grada Bara. Tri su osnovna znamenja njegovog hiljadugodišnjeg duhovnog prisustva na ovim prostorima: Ostaci manastira Prečiste Bogorodice Krajinske u kojem su se mošti Svetog Kralja nalazile do 1215 godine, Krst Svetog Jovana Vladimira kao i Legenda o Vladimiru i Kosari.

Galerija <strong><em>Saborni Hram Svetog Jovana Vladimira</em></strong>

saborni hram